ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.theomarvee.com. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie może zostać przyjęte mailem pod adresem sklep@theomarvee.com lub telefonicznie pod nr telefonu 71 363 44 74.
 2. Ceny kosmetyków detalicznych są dostępne dla każdego klienta odwiedzającego sklep.
  Ceny hurtowe kosmetyków dostępne są wyłącznie dla osób pracujących lub prowadzących działalność w branży kosmetyki profesjonalnej oraz studentek szkół kosmetycznych, które przesłały e-mailem, faksem lub listownie kopię dokumentu Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu poświadczającego naukę w szkole kosmetycznej.
  Zamówienia z uwzględnieniem cen hurtowych można będzie składać dopiero po weryfikacji danych firmy/gabinetu przez sprzedawcę i otrzymaniu e-maila potwierdzającego pomyślne rozpatrzenie.
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest:
  - wskazanie zamawianych produktów i ich ilości;
  - właściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym zamieszcza się dane potrzebne do realizacji  zamówienia, tj.  adres dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i  nazwisko, telefon, e-mail, NIP),
  - wysłanie formularza ze strony sklepu theomarvee.com
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego (e-mail zwrotny).
 5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu,
  - w przypadku zamówień płatnych poprzez system dotpay.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu dotpay.pl.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia. Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, modyfikacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie wysłanego zamówienia jest możliwe poprzez:
  - kontakt e-mail pod adresem sklep@theomarvee.com,
  - kontakt telefoniczny pod numerem 71 363 44 74
 9. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT (opcja wybieralna w formularzu zamówienia).

© 2016-2022 Théo Marvée. Created: Green64